We behandelen middels individuele psychotherapie. Omdat in deze leeftijdsgroep de clienten nog vaak thuis, in hun gezin, wonen, betrekken we ouder(s) er ook vaak bij ( indien er toestemming voor wordt gegeven uiteraard). Eventueel kan er overlegd worden met opleiding, stage, werkgever.

De individuele psychotherapie bestaat uit verschillende methodieken, die meestal geïntegreerd in een behandelproces worden toegepast. De meest gebruikte methodieken zijn:

CGT

Cognitieve Gedrags Therapie

CGT | Cognitieve Gedrags Therapie

Onze manier van denken bepaalt hoe we ons voelen. Bij psychische problematiek ontstaan vaak disfunctionele denkpatronen. Met CGT worden meer helpende gedachtes opgespoord en aangeleerd.

EMDR

Eye Movement Desensitization Reprocessing

EMDR | Eye Movement Desensitization Reprocessing

Een methodiek ontwikkeld voor eenmalig trauma, maar inmiddels toepasbaar bij chronische traumatisering, bij preverbaal trauma, bij fobieën ontwikkeld op basis van een angstige ervaring, bij zelfbeeldproblematiek. Zie ook www.emdr.nl

Systeem-interventies

Bijv. gebaseerd op DDP (hechtingsgerelateerde gezinstherapie)

Systeem-interventies | Bijv. gebaseerd op DDP (hechtingsgerelateerde gezinstherapie)

Er wordt gekeken naar en verandering aangebracht in de onderlinge gezinsinteracties in zoverre zij zich verhouden tot de problematiek; de instandhoudende factoren worden gezocht en besproken.

Psychoeducatie

Informatie over informatieverwerking

Psychoeducatie | Informatie over informatieverwerking

Informatie aan kind/jongere en de ouders over hoe hun informatieverwerking werkt, zodat ze beter snappen tegen welke dagelijkse problemen ze aan lopen en ze er beter mee leren omgaan. Soms met behulp van Brain Blocks. Deze interventie wordt vaak gebruikt bij ADHD of autisme.

Schematherapie

Behandeling hardnekkige gedragspatronen

Schematherapie | Behandeling hardnekkige gedragspatronen

Hardnekkige gedragspatronen die moeilijk te veranderen zijn, vaak bij persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling) kunnen worden behandeld met interventies vanuit de schematherapie. Het is een zoektocht naar de oorsprong van de gedragspatronen vanuit vroegere ervaringen. Het doel is om beter te leren voelen welke behoeften er leven, welke gevoelens er worden opgeroepen en hoe daar op een gezondere manier mee om te kunnen gaan.

Farmacotherapie

Met medicatie, voorgeschreven door de kinder- of jeugdpsychiater

Farmacotherapie | Met medicatie, voorgeschreven door de kinder- of jeugdpsychiater

De psychotherapeutische behandeling kan ondersteund worden. Bijvoorbeeld bij angst of stemmingsklachten. Bij ontwikkelingsproblematiek, bv ADHD kan ook medicatie worden voorgeschreven.

VIB

VideoInteractieBegeleiding

VIB | VideoInteractieBegeleiding

Bij het jonge kind van 0-5 jaar, gericht op de vroege interacties tussen ouders en kind om het hechtingsproces te versterken (zie ook www.beterstarten.nl)