We behandelen altijd ouders en kind samen. Er is altijd (tenzij jongere ouder dan 15 jaar, die het zelf kan aangeven) een ouderbegeleiding parallel aan de individuele behandeling. Dit heeft drie doelen: ouders kunnen ons informeren over hoe het thuis met het kind/jongere gaat; wij geven informatie aan de ouders over de voortgang van de therapie (met de vertrouwelijkheid van het kind in acht nemend) en tenslotte denken we met de ouders mee wat de beste koers bij hun kind is in de omgang met hem of haar.

De individuele psychotherapie bestaat uit verschillende methodieken, die meestal geïntegreerd in een behandelproces worden toegepast. De meest gebruikte methodieken zijn:

CGT

Cognitieve Gedrags Therapie

CGT | Cognitieve Gedrags Therapie

Onze manier van denken bepaalt hoe we ons voelen. Bij psychische problematiek ontstaan vaak disfunctionele denkpatronen. Met CGT worden meer helpende gedachtes opgespoord en aangeleerd.

EMDR

Eye Movement Desensitization Reprocessing

EMDR | Eye Movement Desensitization Reprocessing

Een methodiek ontwikkeld voor eenmalig trauma, maar inmiddels toepasbaar bij chronische traumatisering, bij preverbaal trauma, bij fobieën ontwikkeld op basis van een angstige ervaring, bij zelfbeeldproblematiek. Zie ook www.emdr.nl

Systeem-interventies

Bijv. gebaseerd op DDP (hechtingsgerelateerde gezinstherapie)

Systeem-interventies | Bijv. gebaseerd op DDP (hechtingsgerelateerde gezinstherapie)

Er wordt gekeken naar en verandering aangebracht in de onderlinge gezinsinteracties in zoverre zij zich verhouden tot de problematiek; de instandhoudende factoren worden gezocht en besproken.

Psychoeducatie

Informatie over informatieverwerking

Psychoeducatie | Informatie over informatieverwerking

Informatie aan kind/jongere en de ouders over hoe hun informatieverwerking werkt, zodat ze beter snappen tegen welke dagelijkse problemen ze aan lopen en ze er beter mee leren omgaan. Soms met behulp van Brain Blocks. Deze interventie wordt vaak gebruikt bij ADHD of autisme.

Schematherapie

Behandeling hardnekkige gedragspatronen

Schematherapie | Behandeling hardnekkige gedragspatronen

Hardnekkige gedragspatronen die moeilijk te veranderen zijn, vaak bij persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling) kunnen worden behandeld met interventies vanuit de schematherapie. Het is een zoektocht naar de oorsprong van de gedragspatronen vanuit vroegere ervaringen. Het doel is om beter te leren voelen welke behoeften er leven, welke gevoelens er worden opgeroepen en hoe daar op een gezondere manier mee om te kunnen gaan.

VIB

VideoInteractieBegeleiding

VIB | VideoInteractieBegeleiding

Bij het jonge kind van 0-5 jaar, gericht op de vroege interacties tussen ouders en kind om het hechtingsproces te versterken (zie ook www.beterstarten.nl)

OKTT

OuderKindTraumaTherapie

OKTT | OuderKindTraumaTherapie

OuderKindTraumaTherapie ( OKTT) een behandelmethode waarmee de blokkades die door traumatische ervaringen zijn ontstaan kunnen worden opgeruimd, zodat er weer energie vrij komt voor herstel en groei voor ouders en het (zeer) jonge kind. Er wordt een behandeling op maat uitgevoerd waarbij EMDR voor de baby of peuter en/of EMDR voor de ouders wordt ingebed in een ouder-kindbehandeling.