0-15 jaar

Bij kinderen van vijftien jaar of jonger, is het voor een psycholoog verplicht om aan allebei je ouders toestemming te vragen voor de hulp die je krijgt. Als (één van) de gezaghebbende ouders geen toestemming geeft, kunnen we geen behandeling starten.

16+ jaar

Jongeren vanaf zestien jaar mogen zichzelf aanmelden. Ze kunnen dan zelf beslissen in hoeverre ouders betrokken worden bij de hulpverlening. Soms is het belangrijk dat school, of andere betrokken hulpverleners weten wat er aan de hand is. Samen denken we na hoe de informatie aan anderen te geven.