Let op! Vanwege drukte in de praktijk nemen wij momenteel geen 18+ers aan. In januari 2024 bekijken wij het opnieuw.


Telefonische aanmelding

Na een telefonische aanmelding waarbij er gekeken wordt of de problematiek past binnen onze praktijk en komt de jong volwassene op de wachtlijst te staan.


Intakegesprek

Na de wachttijd volgt een intakegesprek met de aangemelde cliënt. Dit gesprek heeft als doel om de aard en de duur van de klachten, evenals de leefsituatie en de verwachtingen van de behandeling in beeld te krijgen.
Eventueel kunnen diens ouders/verzorgers betrokken worden. Na dit eerste gesprek volgen doorgaans enkele onderzoeksgesprekken.


Onderzoeksgesprekken

Na dit eerste gesprek volgen doorgaans enkele onderzoeksgesprekken.


Adviesgesprek

De onderzoeksfase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin geeft de therapeut haar indrukken weer en bespreekt welke behandelvorm het meest geschikt is. Dit gebeurt op basis van een rapportage, waarvan de client een kopie ontvangt, met het recht op aanvulling van de gegevens. In overleg wordt vervolgens besloten of tot behandeling wordt overgegaan en kan het behandelplan ondertekend worden.


De behandeling

De intensiteit van de behandeling is zeer divers en afhankelijk van de aard van de klachten. Dit kan variëren van 3 tot meer dan 50 sessies. In het algemeen vindt er
gemiddeld één sessie per 1 à 2 weken plaats.

KJP Dumoulin biedt ook de mogelijkheid om een psychiatrisch onderzoek te doen, al dan niet gevolgd door behandeling.

Bij eventuele klachten over de behandelaar, is het raadzaam om contact op te nemen met de praktijkhouder, of indien het haar zelf betreft, een collega. Wij zijn aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten), waar tevens klachten gemeld kunnen worden (zie het kwaliteitsstatuut onderaan de site).

Vergoeding