We vinden het als behandelpraktijk belangrijk dat we het hechtingsproces tussen ouders en kind zo vroeg mogelijk zo goed mogelijk laten verlopen. Van daaruit is de samenwerking Beter Starten opgezet.

Beter Starten biedt psychologische hulp aan toekomstige of jonge ouders met sombere gevoelens, onzekerheid of angsten. Wanneer (toekomstig) ouderschap gepaard gat met deze gevoelens kan dit de band met het jonge kind in de weg staan Een traumatische bevalling, trauma’s uit het verleden of verlies en rouw kunnen hier een rol in spelen.

Beter Starten is een samenwerking tussen BIG-geregistreerde psychologen met deskundigheid rondom zwangerschap en ouderschap. Beter Starten biedt specifieke traumabehandeling en interactiebegeleiding: www.beterstarten.nl

Beter Starten