Telefonische aanmelding

Na een telefonische aanmelding waarin besproken wordt of de problematiek past binnen onze praktijk, komt het kind/de jongere op de wachtlijst te staan. Dan kan ook bekeken worden welke hulp er eventueel ingeroepen kan worden om de wachttijd te overbruggen.


Intakegesprek

Na de wachttijd  volgt een intakegesprek met de aangemelde cliënt en diens ouders/verzorgers.  Dit gesprek heeft als doel om de aard en de duur van de klachten, evenals de leefsituatie en de verwachtingen van de behandeling in beeld te krijgen.


Onderzoeksgesprekken

Na dit eerste gesprek volgen doorgaans enkele onderzoeksgesprekken.


Adviesgesprek

De onderzoeksfase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin geeft de therapeut haar indrukken weer en bespreekt welke behandelvorm het meest geschikt is. Dit gebeurt op basis van een rapportage, waarvan ouders een kopie ontvangen, met het recht op aanvulling van de gegevens. In overleg met het kind/de jongere en de ouders wordt vervolgens besloten of tot behandeling wordt overgegaan en wordt het behandelplan ondertekend.

Bij eventuele klachten over de behandelaar, is het raadzaam om contact op te nemen met de praktijkhouder, of indien het haar zelf betreft, een collega. Wij zijn aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten), waar tevens klachten gemeld kunnen worden (zie het kwaliteitsstatuut onderaan de site).


De behandeling

De intensiteit van de behandeling is zeer divers en afhankelijk van de aard van de klachten. Dit kan variëren van 3 tot meer dan 50 sessies. In het algemeen vindt er
gemiddeld één sessie per 1 à 2 weken plaats.

Toestemming
Vergoeding